WagnerActiviteit: Lezing der Freischütz

Op zaterdag 21 mei kunnen we eindelijk weer samenkomen voor een WagnerActiviteit. David Vergauwen komt ons dan namelijk een lezing geven over Der Freischütz en de invloed van dit werk op Richard Wagner. Deze lezing is onder andere ook interessant voor de leden die meegaan naar deze opera in Amsterdam.

Na de lezing is er de mogelijkheid om samen mee aan tafel te schuiven.

David Vergauwen studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en musicologie aan de universiteiten van Gent (Ugent) en Brussel (VUB) en behaalde het doctoraat in de geschiedenis waarbij hij onderzoek deed naar de rol en betekenis van de Brusselse vrijmetselarij voor het Belgische muziekleven. Recent verscheen van zijn hand een culturele biografie over de Brugse laat-romantische componist Joseph Ryelandt (ASP, 2020). Verder is hij betrokken bij een vertalingsproject rond de geschriften van de Luikse Parijzenaar André Grétry (Pendragon Press, 2020). Op dit ogenblik werkt hij aan een onderzoeksproject omtrent de Antwerpse componist Flor Alpaerts dat in 2024 opnieuw hoort uit te monden in een biografie. David Vergauwen is al sinds de stichting lid van onze vereniging en gaf al heel was succesvolle lezingen bij ons.

Programma:

09.45 u. Onthaal

10.00 u. Lezing door David Vergauwen

12.30 u. Middagmaal (Stoofvlees of vispannetje)

Locatie:

’t Vosken

Sint-Baafsplein 19

9000 GENT

Prijzen:

Lezing: Gratis voor leden | Niet-leden betalen €5.

Maaltijd:

  • Stoofvlees: €19 voor leden / €24 voor niet-leden
  • Vispannetje: €22 voor leden / €27 voor niet-leden

Gelieve dit bedrag vooraf te storten op onze rekening BE28 3631 0687 2620.